Při větším odběru nás neváhejte kontaktovat pro individuální ceny.


Úvod » Hygienické potřeby » Dezinfekce » GO! chlorový čistič 500ml s rozprašovačem


        

GO! chlorový čistič 500ml s rozprašovačem

skladem

 

naše cena bez DPH: 31,20 Kč (1,30 €)
naše cena s DPH (21 %):
37,75 Kč (1,57 €)

do košíku:
  ks  

GO! CHLOROVÝ ČISTIČ je univerzální chlorový přípravek na čištění a bělení ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářských, stravovacích provozech i domácnostech. Efektivně čistí všechny vodou omyvatelné povrchy. Účinný je zejména ve vlhkem zatěžovaných prostorech (koupelny, toalety), výborně čistí dlaždičky a spáry. Ošetřené plochy zůstávají hygienicky čisté.

Ks v balení 12
Ks na paletě 504

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Skladujte ve svislé poloze! Chraňte před teplem! Doporučená skladovací teplota +5 až +25°C.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.